[Stable Update] 2020-12-30 - Kernels, KDE, Cinnamon, LibreOffice, Python 3.9, Mesa 20.3.1

Another big stable branch update…

Seems like terminator update to 1.92-3 is broken.
Terminator doesn’t start for me :frowning:

For me, 401 applications have been updated. But one problem - the default terminal has erased. I installed Xfce Terminal -but I get a message from the console - and when I want to install missing packages - the message “that they are not in the repository” Reset done several times.


In polish
U mnie zaktualizowało 401 aplikacji. Ale pewien problem - domyslny terminal wykasowało. Zainstalowałem Terminal Xfce -ale pojawia się komunikat z konsoli - a jak chcę doinstalować brakujące paczki - to komunikat “że ich nie ma w repozytorium” Reset kilka razy zrobiony.

Française
Pour moi, 401 applications ont été mises à jour. Mais un problème - le terminal par défaut a été effacé. J’ai installé Xfce Terminal - mais je reçois un message de la console - et quand je veux installer des paquets manquants - le message “qu’ils ne sont pas dans le référentiel” Réinitialisation effectuée plusieurs fois.
EDIT: These are orphaned packages, and the command will show you what packages they are and remove them.
sudo pacman -Qdtq
Française
Ce sont des packages orphelins et la commande vous montrera quels paquets il s’agit et nous les supprimons.
Polski
To osierocone pakiety, a polecenie pokaże jakie to pakiety i je usuwamy.
the result from the console

christophe@lenovo-g585 ~ $ sudo pacman -Qdtq
deepin-qt5integration
kdepim-apps-libs
mhwd-nvidia-340xx
python-configobj
zssh
christophe@lenovo-g585 ~ $ sudo pacman -R deepin-qt5integration

I just pushed terminator 2.0.1 into the Maboxlinux repo. It should fix problem with starting terminator.

Also bpytop and pyradio updated to its latest versions.

Okay, but I liked the Xfce terminal more. Thanks

I can confirm that terminator is broken in the new updates.
I had updated my system and Terminator does not launch anymore.
As i use BTRFS filesystem with Timeshift and autosnap enabled, i just had rollback my system to the previous state.
I will wait for another version of terminator before updating this package…

No need to wait as I already pushed terminator 2.0.1 into Mabox repository. With additional patch for very nasty bug -> https://github.com/gnome-terminator/terminator/issues/262

1 Like

Yes it’s good now. Thanks !

Po przeinstalowaniu Terminatora na właściwą wersję wszystko jest teraz po angielsku. Ja niestety nie znam angielskiego, a tłumaczenie poszczególnych opcji jest strasznie niewygodne. Czy jest możliwość zrobienia po polsku? Przeszukałem ustawienia, ale nie ma zmiany języka ( przynajmniej ja nie znalazłem). Lubię pogrzebać, ale jak wiem chociaż mniej więcej co robię :wink:

Niestety, terminator w obecnym kształcie jest mocno zabugowany - również skrypt jego budowania, który nie uwzględnia tłumaczeń :frowning:
Z tego co się orientuję jest szansa by wkrótce pojawiło się nowe wydanie terminatora - pozostaje mieć nadzieję, że developerzy uporają się z niektórymi problemami - a co najmniej nie stworzą nowych.

Można próbować na bieżąco instalacji wersji rozwojowej terminator-git z AUR.

Dziękuję za odpowiedź. Wszystko jasne.