Mabox 22.12 Istredd wydany :)

Co prawda niemal miesiąc od wydania… ale jest ogłoszenie po polsku :slight_smile:
oraz kilka zrzutów ekranu.

1 Like