Chowające się okna po kliknięciu na pulpit

Kiedy mam na przykład otwarte okno terminala i kliknę lewym przyciskiem na puste miejsce na pulpicie to okno chowa się na pasku, a kiedy kliknę ponownie to powraca na pulpit. Nie wiem czy to tak ma być czy to u mnie tak jest, ale chciałbym to zmienić. Najlepiej jakby nic się nie działo. Próbowałem to zmienić, ale nie udało mi się. Prosiłbym o pomoc, gdzie i co należy ustawić, aby pozbyć się tego efektu.

@wiini To nie jest odosobniony przypadek. Jest to oczywiście związane z conky, ponieważ jeśli usunę tę sekcję lub umieszczę ją między , otrzymam komunikat o błędzie. Więc mogę mieć tylko flash tymczasowo dla tej skargi.
Paskudne obejście. (Powtórzyłem drugą linię w rc.xml)

   <mousebind action="Press" button="Left">
    <action name="ToggleShowDesktop"/>
    <action name="ToggleShowDesktop"/>
   </mousebind>

To jest w Maboxie ustawione domyślnie i celowo w rc.xml.
Jeśli nie podoba ci się to zachowanie, to znajdź i zakomentuj lub usuń następującą sekcję:
u mnie to linie 1452-1454
~/.config/openbox/rc.xml

<mousebind action="Press" button="Left">
    <action name="ToggleShowDesktop"/>
</mousebind>

Stupid question:
I did this:
Mabox_20230420-23-22-14
and clicking to desktop I got this:
Mabox_20230420-23-19-05

1 Like

Thanks for info @zolw ,
I can reproduce that… so you found a bug :slight_smile:

I have to figure out whats going on, and why this happens.

Edit 1:
Looks like I have to improve the way Conky context menus are handled :wink:

Edit 2:
I’m testing fix now, will be released tomorrow.

Dopiero dotarłem do domu.
Działa. Bardzo dziękuję @napcok, @zolw

This is fixed now with Colorizer update.