Błąd w Manualu

na Stronie
https://manual.maboxlinux.org/mabox-doc-en/apps/terminator/

podane jest:

# List available themes
themes.sh -l

# Set new theme
themes.sh nord

# Select theme interactively
th

Wydaje mi się, że jest tu błąd. Powinno być theme.sh
Przynajmniej u mnie ta wersja działa.

1 Like

Jasne.
Dzięki za info :slight_smile: