Automatyczne włączanie Num Lock

W Maboxlinux edytujemy plik z menu kontekstowego Ustawienia/Autostart/Edycja pliku (zaawansowane) i wklejamy linię (działa pod maboxlinux i Manjaro też)

## nomlock autostart
numlockx on

Sprawdź czy w pliku:
~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/keyboards.xml
masz wpis:
<property name="Numlock" type="bool" value="true"/>