ARandR nie zapamietuje ustawionej rozdzielczości

Witam od pewnego czasu testuję tą dystrybucję. Mam problem ARandR nie zapamietuje ustawionej rozdzielczości. Zapisuję i to nic nie daje, uruchomię komputer ponownie i nie pamieta rozdzielczości.

ARandR potrafi wygenerować odpowiednie polecenie: UkładZapisz jako

Jeśli chcesz aby wykonywało się podczas startu musisz dodać je do autostartu.

W tym przypadku chodzi o dodanie polecenia do pliku. Najlepiej gdzieś na początku.

1 Like

Witam…

Czy testuje Pan na VirtualBox’ie czy jako system na komputerze.
Według moich doświadczeń ARandR zapisuje rozdzielczość monitora - zarówno w Virtualu jak i w “realu”
Ma problemy z ustawieniem dwu monitorów - w każdym razie na VirtualBoxie.
Takie są moje doświadczenia z kilku - jak nie więcej - instalacji na VirtualBox’ie.
Nawet bez instalacji VBoxGuestAdditions.iso ale po instalacji Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack
Testowane na VB od wersji 6.0.4.

Tyle z moich doświadczeń.

Pozdrawiam

Testuję jako system na kompie. Dziękuję za odpowiedzi sprawdzę Wasze sugestie

Jeśli mogę dodać coś od siebie dla przyszłych pokoleń. :yum:

Można utworzyć plik np. ekran.desktop w katalogu “/home/~~/.config/autostart/”.
Następnie w w/w pliku wpisać polecenia:

[Desktop Entry]
Type=Application
Version=1.0
Name=Ekran

# Zmiana ustawień ekranu
Exec=xrandr --output VGA1 --primary --mode 1920x1080  -- pos 1920x0 --rotate normal
Exec=xrandr --output VGA2 --mode 1920x1080  -- pos 0x0 --rotate normal
Hidden=false
Comment[pl_PL]=Ustawienia Ekranu

Jeśli nie mamy dwóch monitorów usuwam drugie polecenie “Exec”, jeśli mamy więcej monitorów dodajemy analogicznie polecenia “Exec”.

Małe wyjaśnienia co do poleceń:

  • po poleceni --output zmieniamy “VGA1” oraz “VGA2” na nazwy swoich monitorów, które możemy sprawdzić poprzez polenienie w terminalu: xrandr -q
  • polecenie --primary odnosi się do głównego ekranu w naszym zestawieniu
  • po poleceniu --mode wpisujemy rozdzielczość jaką chcemy uzyskać (wszystkie obsługiwane rozdzielczości są wymienione po użyciu w terminalu polecenia xrandr -q
  • polecenie --pos określa gdzie się ma znajdować dany pulpit względem pozostałych monitorów (przy jednym monitorze polecenie zbędne)
  • polecenie --rotate określa jak sama nazwa wskazuje - rotacją pulpitu, dostępne są:
    normal - right - inverted - left

Polecenie Hidden=false automatycznie włącza polecenie w autostarcie.
Zmieniając polecenie na true wyłączamy dany autostart.

Pozostaje nam tylko zapis pliku i ponowne uruchomienie komputera. :wink:

2 Likes

Sprostowanie

By wszystko dobrze działało najlepiej w/w polecenia wpisać w jednym wierszu jak poniżej:

Exec=xrandr --output VGA1 --primary --mode 1920x1080 – pos 1920x0 --rotate normal --output VGA2 --mode 1920x1080 – pos 0x0 --rotate normal

2 Likes