lcoyote

lcoyote

Jesteśmy pyłkiem i wielkością” -stwierdzenie własne = “Nous sommes pollen et grandeur” -propre déclaration = “We are pollen and greatness” - own statement.